Posuvné brány

FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

 

fotobunky

blikajúce

svetlo

automatické

zatváranie

POSUVNÁ BRÁNA RUČNÁ S POHONOM

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

  • Posuvné brány sú samonosné konštrukcie, nosná konštrukcia je usadená v základoch prostredníctvom zakladacích skrutiek
  • Krídlo sa pohybuje niekoľko centimetrov nad podlahou, vďaka čomu nie je ničím blokované
  • V závislosti od vzoru výplne tvoria oceľové profily alebo tyče
  • Nosná koľajnička 95×85 mm je pripevnená ku krídlu brány. Jazdiveľná koľajnička je vyrobená bezodpadovým spôsobom z pozinkovaného plechu – tento unikátny výrobný postup jedného z najdôležitejších prvkov posuvných brán zaručuje funkčný, plynulý a tichý chod brány
  • Jazdiveľná komponenta v koľajničke – 95×85 [mm]
  • Brány môžu byť montované na dve alebo tri montážne skrutky

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž posuvných brán – brány pravé, pohľad zvnútra.

So – šírka medzi stĺpikmi (rozmer na objednávku)
H – výška krídla brány (rozmer na objednávku)

POHON V STĹPIKU

Automat umiestnený v oceľovom stĺpiku posuvných brán WIŚNIOWSKI je jediné také riešenie na trhu.

Namiesto vonkajších zariadení, ktoré bývajú často ukradnuté a kazia oplotenie, sa oplatí objednať brány s integrovaným automatom.

Stĺpik chráni mechanizmus pred vplyvmi počasia.

V prípade prerušenia prúdu možno jednoducho odblokovať automat a otvoriť brány ručne.

POHON V STĹPIKU AWSo2000

  • Nainštalovaný vo stĺpiku s priemerom 120×120 mm
  • Ochranný kryt chráni pohon pred vplyvmi počasia, mechanickým poškodením a krádežou
  • Páka otvorenia krytu súčasne odblokuje pohon a po odobratí krytu umožňuje prístup k pohonu

K dispozícii tiež varianta s vonkajším pohonom.

OCHRANA PROTI KORÓZII

TRVAJÚCA KVALITA NA DLHÉ ROKY

Všetky prvky oplotenia WIŚNIOWSKI sú podrobené najlepším protikoróznym postupom, akými sú zinkovanie a práškové lakovanie. Zinkový povrch sa získava v procese ponárania chemicky čistenej konštrukcie v kvapalnom zinku, čo chráni prvky oplotenia WIŚNIOWSKI pred koróziou celé desaťročia.

EFEKTÍVNA OCHRANA

Zinkovanie je ekonomicky efektívnou technikou nielen v procese vytvárania, ale aj používania. Zinkované oplotenia WIŚNIOWSKI nepotrebujú údržbu svojho laku mnoho rokov. V priebehu nie je potrebné starať sa o ochranu prvkov pomocou drahých prostriedkov, ktoré treba používať u tradičných oplotení. Zinkovaná oceľ môže byť recyklovaná, neznečisťuje a ani nezaťažuje životné prostredie.

SYSTÉM DUPLEX - DVOJITÁ OCHRANA

Kombinácia vlastností zinkovaného a lakového povrchu v systéme DUPLEX od WIŚNIOWSKI. Po celý čas, nezávisle od počasia, máme istotu, že oplotenie WIŚNIOWSKI bude mať estetický vzhľad. Používanie farebnej palety RAL umožňuje výber vhodnej polyesterovej farby, ochranného povrchu. Umožňuje výrazné predĺženie životnosti oplotenia.

OVERENÉ V KAŽDÝCH PODMIENKACH

Proces zinkovania WIŚNIOWSKI je v súlade s európskou normou PN-EN ISO 1461, ktorá zaručuje príslušnú kvalitu zinkovaných výrobkov. Zinkovaný povrch je odolný voči vysokým a nízkym teplotám a UV žiareniu, vďaka týmto vlastnostiam zaručuje optimálnu protikoróznu ochranu oceľových povrchov.