Skladba prvkov stavby

OBVODOVÁ STENA

1 – Omietkový systém (drevený obklad, oceľové opláštenie,…)

2 – Minerálna lisovaná tvrdená izolácia (fasádny polystyrén,…)

3 – OSB doska

4 – KVH hranol + minerálna lisovaná tvrdená izolácia

5 – Parozábranná fólia

6 – OSB doska (Fermacell,…)

7 – Drevený obklad (omietkový systém, keramický obklad,…)

PRIEČKA

1 – Omietkový systém (drevený obklad, keramický obklad, kamenný obklad,…)

2 – OSB doska (Fermacell,…)

3 – KVH hranol + minerálna lisovaná tvrdená izolácia

4 – OSB doska (Fermacell,…)

5 – Omietkový systém (drevený obklad, keramický obklad, kamenný obklad,…)

STROP

1 – Drevený obklad (keramická dlažba, gumová modulová dlažba,…)

2 – Podlahové vykurovanie

3 – XPS tvrdený polystyrén

4 – Podkladový betón

5 – OSB doska

6 – KVH hranol + minerálna lisovaná tvrdená izolácia

7 – OSB doska (Fermacell,…)

8 – Omietkový systém (drevený obklad,…)

PODLAHA

1 – Drevený obklad (keramická dlažba, gumová modulová dlažba,…)

2 – Podlahové vykurovanie

3 – XPS tvrdený polystyrén

4 – Podkladový betón

5 – Podlahový polystyrén

6 – Hydroizolácia

7 – Asfaltový penetračný náter

8 – Základová doska