renovačné riešenia

RENOVAČNÉ RIEŠENIA

Cieľom modernizácie je predovšetkým prispôsobiť funkčné vlastnosti doterajšej zástavby súčasným potrebám používateľov. Najčastejšie má modernizácia za úlohu aj zvýšenie estetiky objektu.

Naše riešenia pre rekonštrukcie umožňujú montáž segmentových vrat do otvoru garáže bez ohľadu na podmienky zástavby. Dokonca aj v prípade, keď v objekte úplne chýba preklad alebo priestor po stranách. Vďaka nim garáž zvyšuje svoje užitočné vlastnosti a získava na vzhľade.

UniPro RenoSystem

UniPro RenoSystem je odpoveďou na potreby stavebníctva pri rekonštrukciách.

Konštrukcia je vytvorená z rámov upravených pre montáž do otvorov bez prekladu alebo priestoru po stranách alebo s nepravidelným povrchom stien. Súčasťou konštrukcie je systém krytov vyrábaných v farbe plášťa vrat, ktoré zaručujú estetický vzhľad vrat bez nutnosti nahaľovania omietky.

RenoSystem rieši mnoho potenciálnych problémov vznikajúcich v prípade výmeny garážových vrat. Konštrukcia sa montuje priamo na existujúce plochy systémom uhelníkov, ktoré spolu s krytmi plnia funkciu náhrady za chýbajúce časti steny.

RenoSystem – VARIANTY MONTÁŽE

MONTÁŽ ZA OTVOROM – KRYT ZA OTVOROM

MONTÁŽ DO OTVORU – KRYT V OTVORE

MONTÁŽ DO OTVORU – KRYT PRED OTVOROM

KONŠTRUKCIA PRE MONTÁŽ SEGMENTOVÝCH BRÁN

Je to moderné a funkčné riešenie, umožňujúce použiť segmentové vratá bez ohľadu na podmienky garáže. Plní funkciu rámu, nahradzuje chýbajúce časti prekladu alebo bočného priestoru, stojí na ňom konštrukčné diely vrat. Konštrukcia sa vyrába z pozinkovanej ocele odolnej proti korózii, a vďaka možnosti použiť kryty v farbe vrat si vjazd do garáže zachováva všetky estetické vlastnosti.

MASKUJÚCE KRYTY PRE REKONŠTRUKCIE

V procese výmeny garážových vrat môže dôjsť k poškodeniu vjazdu do garáže.

V týchto prípadoch pomôžu maskujúce kryty vyrobené v rovnakej farbe ako krídlo vrat zakryť vzniknuté poškodenie alebo menej estetické prvky konštrukcie budovy.

KRYTY PRE REKONŠTRUKCIE

Umožňujú zjednotiť celú fasádu budovy s dizajnom plášťa vrat.

Je to ideálne riešenie pre majiteľov garáží pre viac áut a tiež pre osoby, ktorým záleží na zjednotenom dizajne objektov s garážou, ktorá je súčasťou stavby.

UniPro Nano80

Konštrukcia vrat UniPro Nano80 bola prispôsobená podmienkam zabudovania tam, kde nízky preklad neumožňuje montáž automatických vrat. Vďaka špeciálne profilovaným vodícim koľajnicám môžu byť automatické vratá UniPro Nano80 používané dokonca aj pri preklade o výške 80 mm, a zvýšiť pohodlie používateľov garáže. Rôznorodý dizajn, a tiež obrovská paleta farieb umožní prispôsobiť vratá tradičnej a modernej zástavbe.