Segmentová brána unipro

UNIPRO

Segmentové brány UniPro predstavujú najkomfortnejšie riešenie pre garáž.

TEPLO A TICHO V GARÁŽI

Naše segmentové brány sú teplé a koeficient “U”, ktorý majú, je porovnateľný s koeficientom priepustnosti tepla, aký majú viackomorové okná používané vo stavebníctve pri nízkoenergetických stavbách. Tak nízke hodnoty sme schopní dosiahnuť vďaka panelom vlastnej konštrukcie vyplneným polyuretánovou penou a tesniacemu systému.

Koeficient priepustnosti zvuku: Rc=23 dB

CHARAKTERISTIKA

 • krídlo vyrobené z oceľových panelov 40 mm vyplnených bezfreónovou polyuretánovou penou
 • konštrukcia z oceľových pozinkovaných prvkov
 • krídlo sa pohybuje pozdĺž zvislých a stropných horizontálnych vodicích lišt
 • brány sú tesnené po celom obvode
 • v dolnom paneli je namontované tesnenie priliehajúce k podlahe
 • tesnenie medzi horným panelom a prekladom zabezpečuje tesnenie montované k hornému panelu alebo pripĺňané k prekladu
 • panely majú tvarované zabezpečenie znemožňujúce priskriatkovanie prstov alebo tesnenie na miestach styku dvoch panelov
 • k dispozícii v verzii manuálnej aj automatickej

FUNKČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

1 – Špeciálne profilované panely (vonkajšie, vnútorné) znemožňujú priskriatkovanie prstov v mieste ich spojenia aj v miestach montáže závesov a vstupných dverí.

2 – Zabezpečenie pri prasknutí lanka chráni pred pádom krídla brán pri poškodení ťahového lanka.

3 – Integrované zabezpečenie v prípade prasknutia torzného pružína zadrží brány pred ich pádom a tým ich maximálne zabezpečuje.

4 – Pevná konštrukcia a náš unikátny proces tvarovania plechu, to je predpoklad skvele vyrobených garážových brán.

5 – Poistka pri preťažení v situácii, keď brány narazia na prekážku, preruší ich chod a následne brány uvedie v spätný chod.

6 – Fotobunky umožňujú zastavenie brán a ich spätný chod v prípade, že sa v dráhe brán nachádza prekážka. (voliteľné)

POHON METRO

Metro Smart IO je pohonom novej generácie. Harmonické spojenie výkonu, krásy a spoľahlivosti, navrhnuté v súlade s vymoženosťami najmodernejších technológií. Vznikol vďaka spolupráci značiek Wiśniowski a Somfy – svetového lídra v oblasti výroby automatiky a riešenia inteligentného ovládania domácich zariadení. Metro Smart IO má výnimočné technické parametre uzavreté v telese navrhnutom v súlade so štylistickými štandardmi značky Wiśniowski.

 • JEDNODUCHÉ PROGRAMOVANIE
  LCD displej a možnosť konfigurácie mnohých parametrov.
 • SYSTÉM OPTICKEJ OCHRANY
  Systém zaisťuje optimálnu ochranu v prípade, že sa medzi súčasťami systému objaví prekážka.

 • AMPÉROMETRICKÁ DETEKCIA PREKÁŽOK
  Ochrana proti preťaženiu v situácii styku spodnej hrany krídla s prekážkou zastaví krídlo brány a následne ho vracia nahor.

 • KOĽAJNICA S TICHÝM OZUBENÝM REMEŇOM
  Zaisťuje tichú a plynulú prevádzku, čo je mimoriadne dôležité predovšetkým pri garážach spojených priamo s obytnou budovou a spálňami nachádzajúcimi sa blízko takýchto garáží.

 • RÁDIOVÉ SPOJENIE RTS
  Skvelé riešenie založené na inovačnej technológii Somfy umožňuje montáž a rozšírenie pohonného systému bez nutnosti zasahovania do štruktúry steny. Preto ide o ideálne riešenie nielen pre novú výstavbu, ale predovšetkým pre modernizácie alebo rekonštrukcie. Intuitívne programovanie a použitie displeja umožňuje prispôsobenie pracovných parametrov a príslušnú konfiguráciu funkcií

 • VSTAVANÉ SIGNALIZAČNÉ SVETLÁ

 • MECHANICKÁ BLOKÁDA PROTI VLÚPANIU
  Blokuje brány v uzavretej polohe, zabraňuje neautorizovanému otvoreniu garážových brán.

 • Možnosť pripojenia dodatočného vonkajšieho zdroja osvetlenia, napr. osvetlenie vjazdu.

PULSAR

Vysielač Pulsar umožňuje diaľkové ovládanie brány a naprogramovanie až 4 rôznych zariadení. Je vyrobený z veľmi trvanlivých materiálov, čo sa prejavuje na dlhoročnej spoľahlivosti zariadenia.

EXTENDED CARE

Využite predĺženú 5-ročnú záruku na automatické garážové brány s pohonom Metro.

VZORY

brány s panelom
bez

prelisov

brány s panelom
s vysokým

prelisom

brány s panelom
s nízkym

prelisom

brány s panelom
s kazetovým

prelisom

segmentová
brána s

pretlačením

brány s
ozdobnými

aplikáciami