Segmenty oplotenia

SEGMENTY A STĹPIKY

Komponenty – charakteristické vlastnosti

  • Komponenty pevnej konštrukcie montované k stĺpiku prostredníctvom montážnych prvkov
  • Komponenty v závislosti od druhu výplne tvoria oceľové profily alebo tyče

Stĺpiky – charakteristické vlastnosti

  • Stĺpiky sú vyrobené z oceľových profilov
  • Stĺpiky môžu byť montované do betónových základov alebo na podstavec upevnený pomocou kotiev do spevneného podkladu
  • Hĺbka základov musí byť väčšia ako hĺbka zamŕzania v danej oblasti

MONTÁŽNE PODMIENKY

Montážne rozmery a ich označenie potrebné pre správny výber a montáž komponenty – pohľad zvnútra.

S – šírka komponenty (rozmer na objednávku)
So – šírka medzi stĺpikmi
H – výška komponenty (rozmer na objednávku)

MultiBox – STĹPIK INÝ AKO VŠETKY

Odborníci z firmy WIŚNIOWSKI sa rozhodli zmeniť chápanie tradičného stĺpika oplotenia tým, že mu pridali dodatočný, nový význam. Tak vznikol MultiBox – prvý funkčný stĺpik oplotenia integrovaný s poštovou schránkou, videotelefónom alebo kódovým vypínačom. MultiBox skrýva solídnu konštrukciu, ktorá umožňuje ho využiť ako zachytávací stĺpik pre bránu aj bránku, čo vytvára vizuálnu harmóniu a spojitosť celého oplotenia. Štylistika stĺpika MultiBox bola vymyslená takým spôsobom, aby plynule zapadal ku všetkým modelom brán a oplotenia firmy WIŚNIOWSKI. Je tiež k dispozícii v plnej palete farieb.

Všetky prvky sú dobre zabezpečené proti náročnému počasiu, takže sa nemusíme zaoberať ich údržbou. Je tiež možné namontovať niekoľko vstupov pre poštové schránky, čo sa hodí v prípade viacgeneračného domu alebo pozemku, kde jedna bránka predstavuje vstup pre niekoľko domov. Bezpečnosť je základ, ktorý zaručujú všetky stĺpiky oplotenia firmy WIŚNIOWSKI, ale len MultiBox poskytuje zákazníkom tak široké možnosti úpravy a dovybavenia o elektronické funkcie, tak užitočné pri každodennom používaní brány alebo bránky.

Možnosti vyhotovenia

Multibox 450 x 300 je dostupný vo variante s 1, 2 a 3 vhozmi na listy, s nezávislým prístupom zo strany pozemku a s LED podsvietením. Ďalej je k dispozícii varianta s bezpečným vhozom na poštové balíčky, ktorý je integrovaný s vhozom na listy.

Nová varianta MultiBox 500×300 obsahuje schránku na listy a balíky a ďalej domáci telefón a čítačku kódov. Vďaka tomuto riešeniu nemusíme preberať balíky od kuriéra a nemusíme ho vpúšťať na náš pozemok.

OCHRANA PROTI KORÓZII

TRVAJÚCA KVALITA NA DLHÉ ROKY

Všetky prvky oplotenia WIŚNIOWSKI sú podrobené najlepším protikoróznym postupom, akými sú zinkovanie a práškové lakovanie. Zinkový povrch sa získava v procese ponárania chemicky čistenej konštrukcie v kvapalnom zinku, čo chráni prvky oplotenia WIŚNIOWSKI pred koróziou celé desaťročia.

EFEKTÍVNA OCHRANA

Zinkovanie je ekonomicky efektívnou technikou nielen v procese vytvárania, ale aj používania. Zinkované oplotenia WIŚNIOWSKI nepotrebujú údržbu svojho laku mnoho rokov. V priebehu nie je potrebné starať sa o ochranu prvkov pomocou drahých prostriedkov, ktoré treba používať u tradičných oplotení. Zinkovaná oceľ môže byť recyklovaná, neznečisťuje a ani nezaťažuje životné prostredie.

SYSTÉM DUPLEX - DVOJITÁ OCHRANA

Kombinácia vlastností zinkovaného a lakového povrchu v systéme DUPLEX od WIŚNIOWSKI. Po celý čas, nezávisle od počasia, máme istotu, že oplotenie WIŚNIOWSKI bude mať estetický vzhľad. Používanie farebnej palety RAL umožňuje výber vhodnej polyesterovej farby, ochranného povrchu. Umožňuje výrazné predĺženie životnosti oplotenia.

OVERENÉ V KAŽDÝCH PODMIENKACH

Proces zinkovania WIŚNIOWSKI je v súlade s európskou normou PN-EN ISO 1461, ktorá zaručuje príslušnú kvalitu zinkovaných výrobkov. Zinkovaný povrch je odolný voči vysokým a nízkym teplotám a UV žiareniu, vďaka týmto vlastnostiam zaručuje optimálnu protikoróznu ochranu oceľových povrchov.