Záhradné brány a oplotenie

VÍTAME VÁS VO SVETE OPLOTENIA

Oplotenie WIŚNIOWSKI označí váš priestor. Zabezpečí vašu bezpečnosť a stane sa strážcom domáceho pokoja. Na základe preferencií a požiadaviek našich zákazníkov sme vytvorili desiatky vzorov, ktoré sa ľahko prispôsobia tradičnej aj modernej výstavbe. Komfortné riešenie vjazdových brán a bránok zabezpečuje kontrolu prístupu na váš pozemok. Otvorte sa prestížnym, funkčným a trvácim systémom oplotenia pozemkov WIŚNIOWSKI.

PREMYSLENÝ SYSTÉM – FUNKČNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE

Oplotenie WIŚNIOWSKI sa hodí na každý pozemok. Sú to systémové riešenia brán, bránok a stĺpov a mnohých ďalších zjednodušení, ktoré je možné zostaviť a ideálne prispôsobiť pre každý typ pozemku. Dokonale vybrané komponenty zaručujú ľahkú a rýchlu montáž, a predovšetkým kontinuitu línií a celého projektu. Oplotenie WIŚNIOWSKI zabezpečujú nielen funkčnosť a bezpečnosť. Rozsiahle možnosti dostupných vzorov a dekoratívnych prvkov spôsobujú, že nimi vybavený pozemok získava výnimočný charakter.

BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Rozhodujúcim prvkom funkčného a spoľahlivého prístupu na pozemok sú správne vybraná vjazdová brána. V závislosti od podmienok pozemku si môžete vybrať tradičnú dvojkrídlovú bránu alebo komfortnejšiu – posuvnú bránu. Ich samonosná konštrukcia zabezpečuje plynulý prevádzku v každých podmienkach. Je to synonymum spoľahlivosti. Pre bezpečnosť a pohodlie používateľov je pohon týchto brán skrytý v stĺpe integrovanom s konštrukciou. Toto unikátne riešenie poskytuje možnosť prístupu k riadiacemu mechanizmu výhradne používateľom, ktorí majú kľúč. Stĺp tiež chráni mechanizmus pred atmosférickými vplyvmi.

Automatická brána majú signalizačné svetlo a záťažový vypínač, môžu byť navyše vybavená fotobunkami a ochrannou lištou. Automatické brány sú zariadenie, preto brána WIŚNIOWSKI spĺňajú prísne požiadavky noriem v oblasti bezpečnosti, potvrdzuje to značka CE, ktorá je na nich umiestnená.

TRVÁCNOSŤ A TECHNOLÓGIA

Oceľ je veľmi trvácna surovina, v stavebníctve tvorí jeden zo základných konštrukčných materiálov. Využívame fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti výhradne vysoce kvalitnej ocele. Preto získavame komponenty oplotenia s veľkou stabilitou a odolnosťou.

Len dobre zabezpečené oplotenie poskytne dlhodobý pokoj. Je to rozumná voľba bez nutnosti pravidelnej obnovy povrchu. Oplotenie WIŚNIOWSKI vyrábame z najtrvácnejšieho materiálu – ocele a zabezpečujeme proti korozií najlepšou metódou na trhu, metódou horúceho pocinkovania, ktorá je ešte posilnená lakovým povlakom práškovými farbami. Pretože pocinkovanie a maľovanie v systéme DUPLEX prebieha na výrobnej linke, ktorá bola vytvorená špeciálne pre potreby oplotenia WIŚNIOWSKI, kontrolujeme proces pri každom kroku a zabezpečujeme najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu. Potvrdzujeme túto skutočnosť desaťročnou zárukou proti korózii na oceľové časti oplotenia. Výrobu systémov oplotenia WIŚNIOWSKI máme založenú na najlepších materiáloch a moderných výrobných linkách, vďaka čomu získavame konzistentnosť a vysokú kvalitu výrobkov. Pre projektovanie používame metódu hotových prvkov MES, takže môžeme zistiť fungovanie výrobku pri rôznych podmienkach jeho používania. Presnosť výroby komponentov zabezpečuje používanie automatických laserov, ohybárov a dokonalá ručná práca na výrobnej linke. Keďže mnoho prvkov je spojovaných tradičnými metódami, dbáme na najvyššiu kvalitu spojov inovatívnymi zváracími technikami. Pre nás je výroba oplotenia umenie.

AKÉ BUDE VAŠE OPLOTENIE?

PRIELOM V NAVRHOVANÍ OPLOTENIA

Dobre premyslené a profesionálne navrhnuté oplotenie je podmienkou pre komfortné využívanie. Preto je dôležité funkčné naplánovanie všetkých použitých prvkov: vjazdových brán, bránok, segmentov alebo napríklad aj len poštových schránok.

Vytvorenie optimálneho riešenia uľahčuje náš prielomový softvér AW Expert, unikátna aplikácia pre navrhovanie oplotení. Tento nástroj v rukách obchodníka ponúka možnosť vytvoriť projekt spolu s rozpočtom v priebehu niekoľkých minút. AW Expert prispôsobí projekt oplotenia tak pre veľké ako aj pre malé pozemky bez ohľadu na tvar terénu. Vďaka tomu pri návrhu nového oplotenia alebo pri plánovaní opravy starého je možné už na začiatku vidieť a upravovať líniu oplotenia, zvoliť verziu umiestnenia segmentov, rozhodnúť o umiestnení brány a bránky a dokonca aj poštovej schránky. Vypracovaný projekt je súčasne aj rozpočtom, môže tiež tvoriť prílohu k žiadosti na príslušný úrad. Možnosť vytlačenia projektu v podobe správy výrazne uľahčuje neskoršie objednávanie.